Deze brochure is geschreven voor iedereen die in aanraking komt met het thema prostaatkanker en intimiteit / seksualiteit. De inhoud werd opgemaakt uit praktijkervaring, theorie en een grootschalige bevraging onder patiënten en hun partner.

De diagnose en de behandeling van kanker kan nogal wat teweegbrengen op het vlak van uw emoties en uw leven. Ook uw relaties met bijvoorbeeld uw kinderen, partner, vrienden en collega’s kunnen veranderen. In de praktijk merken we dat mannen met prostaatkanker en hun partner net veel nood hebben aan intimiteit, lichamelijke warmte en tederheid. Het vormt een deel van de gezondheid, al zijn hier natuurlijk altijd individuele verschillen.

Deze folder werd mede mogelijk gemaakt door Stichting tegen Kanker en Ipsen. Daarnaast werd deze folder inhoudelijk mogelijk gemaakt door Marjoke Van Coillie seksuologe, Annemie en Fernand Fonteyne, dokter Frederic Baekelandt, Deborah Lelie, Luc De Laere, Veronique Viaene, Inge Vandendriessche, Sofie Naeyaert, Isabel Depickere en VZW Think Blue Vlaanderen.

Ook willen we de studenten aan de Arteveldehogeschool, opleiding Grafische en digitale media bedanken die het mogelijk hebben gemaakt deze brochure te verwezenlijken, in het bijzonder, Frauke Muyldermans, Bavo Goossens, Iris Torrekens en Margaux De Moor.