Haat de ziekte zoveel u wil,
maar hou van elkaar!

3 De seksuele relatie

Kanker hebt u met twee.

Dit is de titel van onze folder. Enerzijds speelt sociale steun (van familie, partner, vrienden,…) een heel belangrijke rol in het verwerken en het opnieuw opnemen van het leven, maar anderzijds worden deze mensen ook getroffen door de ziekte en staan zij vaak ook onder stress. Het is daarom belangrijk dat, indien gewenst, ook familie, naasten en zeker ook de partner de nodige hulp kunnen krijgen die zij wensen.

Door ziekte is het soms moeilijk om sociale relaties te onderhouden, is er minder of geen contact meer met collega’s en staat de ziekte vaak centraal in gesprekken en contact met de familie. Dit zorgt ervoor dat sociale relaties onder druk kunnen komen te staan.

Binnen een partnerrelatie zorgt een confrontatie met kanker ervoor dat u, maar ook uw partner, zich moeten aanpassen. Dit is een continue uitdaging waarbij vaak ieder zijn eigen manier heeft om met de zaken om te gaan, waardoor de relatie onder druk kan komen te staan.

Soms lukt het niet om elkaar tot steun te zijn en zijn er andere verlangens of verwachtingen. Probeer toch met elkaar te praten en eerlijk te zijn tegenover elkaar. Wees eerlijk over hoe u zich voelt.

Dit zorgt ervoor dat u elkaar beter kan begrijpen, er meer vertrouwen is en zo kan u samen weer nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Wanneer het over seksualiteit gaat, kan deze individueel beleefd worden. Maar seksualiteitsbeleving kan ook een gedeelde ervaring zijn binnen een partnerrelatie. Wanneer de relatie onder druk komt te staan door bijvoorbeeld een verschil in verwachtingen, miscommunicatie, uiterlijke of persoonlijke veranderingen, kan dit tot uiting komen in het seksleven.

Het is ook mogelijk dat seksueel contact niet meer op dezelfde manier kan zoals vroeger, bijvoorbeeld door erectieproblemen, droogte van de vagina, remmingen,… Hierdoor kan seksualiteit een bron van angst worden binnen een relatie. Het is vooral belangrijk dat u zichzelf en elkaar de tijd gunt voor intimiteit en seksualiteit. Het kan ook helpen om hier met elkaar of met een seksuoloog over te spreken.

Een andere invloed van prostaatkanker op de relatie is dat koppels minder vaak eens kunnen weggaan of samen dingen doen. Hier spelen de vermoeidheid en vaak ook de incontinentie een belangrijke rol in.

Seksualiteit zonder relatie

Wanneer u voor of tijdens de behandeling geen partner heeft, kan er een gemis zijn aan steun en intimiteit tijdens dit proces. U kunt ook na de behandeling met vragen zitten: ‘hoe ga ik iemand leren kennen’, ‘hoe moet ik over mijn ziekte spreken’,…

Wanneer u een nieuwe partner leert kennen is het belangrijk om af te tasten en te zoeken naar een geschikt moment om te spreken over uw ziekte: een moment waarop u zich voldoende vertrouwd voelt, dat u vrij over dit soort zaken kan praten.

Om tot intiem of seksueel contact te komen, is er vaak meer tijd nodig. Voor de meeste mannen is het belangrijk dat zij zich eerst opnieuw vertrouwd voelen met hun eigen lichaam voor ze deze stap kunnen zetten. Neem hier dus zeker uw tijd voor.

Er is op onze leeftijd niet alleen seks maar er is ook uit eten gaan, reizen, verlof, kleinkinderen, andere activiteiten …

De manier waarop wij samenleven is gebaseerd op echte communicatie. Geduld en vertrouwen zijn daarbij ons motto.

Het is heel normaal dat een confrontatie met kanker voor moeilijkheden of uitdagingen zorgt binnen een relatie. Belangrijk is daarom om niet direct in paniek te raken. Vaak merken we in de praktijk dat koppels, die het voor de diagnose goed hadden met elkaar en goed konden spreken met elkaar, dit ook aanhouden tijdens en na de diagnose.

Voor koppels die al wat moeilijkheden hadden voor de diagnose is het vaak een grotere uitdaging. Het is daarbij belangrijk om grondig te gaan kijken welke problemen er ontstaan zijn door de ziekte en welke moeilijkheden er voordien al waren.

Ik heb mateloos respect voor mijn partner en haar manier van omgaan met deze moeilijke situatie en haar manier van zijn.

Werk aan uw relatie

Een confrontatie met kanker binnen een relatie zorgt ervoor dat het koppel op zoek moet gaan naar nieuwe evenwichten. Probeer elkaar hier tijd en ruimte in te geven. Probeer te zoeken naar compromissen. Ga stap voor stap opnieuw op zoek naar ontspanning, dingen om van te genieten, ontdek elkaar opnieuw en spreek hierover met elkaar.

Aanvaard hulp

Soms heeft u het gevoel er alleen voor te staan. Dan kan u zeker uw ruimere omgeving mobiliseren (vrienden, familie,…) of professionele hulp inschakelen.

Spreek met elkaar

Bespreek uw zorgen en verlangens met uw partner! Algemene tips bij het spreken zijn: stel vragen, wees concreet, geef uw grenzen aan. Gewoon luisteren kan ook helpend zijn. Oefen in het spreken en wees creatief. Probeer op te letten met interpretaties. Neem uw tijd, kijk elkaar aan, wees duidelijk, spreek uit uzelf en behandel de ander zoals u zelf behandeld zou willen worden. Door te spreken voorkomt u misverstanden, schept u duidelijkheid en zorgt u ervoor dat u minder hoeft te piekeren en dichter naar elkaar kunt groeien. Probeer op deze manier elkaar zekerheid te geven door te tonen dat u er voor elkaar bent, ook al gaat het eens moeilijk. Bevestig elkaar dat u hier samen door komt. Het is ook belangrijk om emoties toe te laten. Als u bijvoorbeeld nood hebt om te huilen, hou uw verdriet dan niet binnen, maar huil. Probeer daarnaast ook eens om elke dag te lachen.

Ook op seksueel en intiem vlak kunnen veranderingen en onwennigheden ervoor zorgen dat het noodzakelijk is om met elkaar te praten over onderwerpen, zoals: welke houding is aangenaam, wie neemt initiatief, waar heeft u nood aan, wat helpt om opgewonden te worden, wat wilt u wel, wat wilt u niet, zijn er hulpmiddelen nodig, wie zorgt hiervoor?

Bij wie kan u terecht

Indien u problemen of zorgen ervaart rond uw sociale relaties, familiale relaties of partnerrelatie en u geraakt er zelf niet uit, dan kan u een gesprek hebben bij een psycholoog of seksuoloog. Zij kunnen mee helpen denken over mogelijkheden en hierin ondersteuning bieden.
Veel koppels of mannen geven aan met lotgenoten te spreken. Zij hebben vaak hetzelfde meegemaakt, waardoor er veel begrip en erkenning is. Dit is voor sommige mensen een kleinere stap dan professionele hulp in te schakelen.